obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a - Zverejňovanie
   s Nahlasovanie podnetov protispoločenskej činnosti
   s Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám
   s Slobodný prístup k informáciám
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Nahlasovanie podnetov protispoločenskej činnosti:                                                                
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským,
Fučíkova 425, 925 21 Sládkovičovo v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
v platnom znení zverejňuje e-mailovú adresu na podávanie podnetov o nahlasovaní protispoločenskej činnosti:
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web