obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a + Hlavná stránka
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a - Materská škola
   s Aktuality
   a - Dokumenty
     s Správa o VVČ MŠ 2018-2019
     s Správa o VVČ MŠ
     s Školský vzdelávací program
     s A tanév értékelése
     s Školský poriadok
   a + Fotogaléria
   s História MŠ
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
 
Organizačná štruktúra materskej školy  
  
Názov organizácie:
Základná škola  s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským
Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda
925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 425, tel: 031 784 26 12
                                                                        031 784 24 89
Riaditež organizácie:
Mgr. Mária Halásová
 
  
Zástupca riaditeža pre MŠ:
Karolina Flaškárová
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web