obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a + Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
A 2017/2018-as tanévnyitó
2017. szeptember 4-én lesz az Ábrahám úti iskolában
8,00 órakor
(rossz idő esetén a kultúrházban)


Szeretettel várunk mindenkit!

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web