obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 Mapa servera:
  |- Hlavná stránka   25. august 2014 
  |      |- Triedy   4. október 2015 
  |      |      |- 1.trieda   16. október 2018  
  |      |      |- 2.trieda   17. október 2018  
  |      |      |- 3.trieda   17. september 2017 
  |      |      |- 4.trieda   17. október 2018  
  |      |      |- 5.trieda   17. október 2018  
  |      |      |- 6.trieda   17. október 2018  
  |      |      |- 7.trieda   17. október 2018  
  |      |      |- 8.trieda   17. október 2018  
  |      |      |- 9.trieda   17. október 2018  
  |      |- Organizácia školského roka   5. október 2018  
  |      |- Krúžky   16. október 2018  
  |      |- Dokumenty   25. august 2014 
  |      |      |- Smernica o slobodnom prístupe k informáciám   16. október 2018  
  |      |      |- Archív   18. december 2014 
  |      |      |      |- Správa o VVČ 2017-2018   5. október 2018  
  |      |      |      |- Správa o VVČ 2016-2017   13. október 2017 
  |      |      |      |- Správa o VVČ 2015-2016   17. júl 2017 
  |      |      |      |- Správa o VVČ 2014-2015   17. júl 2017 
  |      |      |      |- Správa o VVČ 2013-2014   17. júl 2017 
  |      |      |- Prehlad mimoškolských aktivít   13. október 2017 
  |      |      |- Pracovný poriadok   13. október 2017 
  |      |      |- Školský poriadok   13. október 2017 
  |      |      |- Školský vzdelávací program   13. október 2017 
  |      |- História školy   25. august 2014 
  |      |      |- Képanyag   25. august 2014 
  |      |      |- 60.výročie   25. august 2014 
  |      |- Personálne obsadenie   5. október 2018  
  |      |- Fotogaléria   25. august 2014 
  |- Archív fotogalérie   20. jun 2018 
  |      |- 2017   21. jun 2018 
  |      |- 2016   7. apríl 2017 
  |      |- 2015   7. apríl 2017 
  |      |- 2014   14. marec 2016 
  |      |- 2012   8. marec 2016 
  |      |- 2013   8. marec 2016 
  |- Verejné obstarávanie   18. december 2014 
  |      |- Výzva na predkladanie cenových ponúk   16. január 2015 
  |      |      |- Príloha k výzve   16. január 2015 
  |- Materská škola   25. august 2014 
  |      |- Aktuality   29. marec 2017 
  |      |- Dokumenty   25. jun 2018 
  |      |      |- Správa o VVČ MŠ   13. október 2017 
  |      |      |- Školský vzdelávací program   30. marec 2017 
  |      |      |- A tanév értékelése   3. november 2016 
  |      |      |- Školský poriadok   25. august 2014 
  |      |- Fotogaléria   31. marec 2017 
  |      |      |- 2017   31. marec 2017 
  |      |      |- Májusfa állítása   14. marec 2016 
  |      |      |- Karácsony 2014   8. január 2015 
  |      |      |- Ballagás 2013   25. august 2014 
  |      |      |- Karácsony 2012   25. august 2014 
  |      |- História MŠ   25. august 2014 
  |- Aktuality   6. apríl 2018 
  |- Informácie o spracúvaní osobných údajov   25. jun 2018 
  |- Internetová žiacka knižka  
  |- Kontakt   22. január 2016 
  |- Kniha návštev  
  |- Mapa servera   25. jun 2018 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web