obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
Osztályfőnök : Mgr.Hlavatý Csila
 
1.Bilický Tamás
2.Horváth
Zoltán
3.Hrotko
 Dominika
4.Mosor  Katalin
5.Lax  Armin
6.Rigo  Jennifer
7.archa
 Lea
8.Takács Viktória
                                                                                                                     Órarend II.osztály  2019/2020

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
Hétfő   
Testnevelés
  
  Testnevelés 
Szlovák ny.    Magyar ny.
 
  Magyar ny.
 
 
Kedd  
Magyar ny.  Magyar  ny.
Szlovák ny. 
Környezetismeret
 
Zenei nev.   
 
Szerda   
Magyar ny.
Matematika
  
Magyar ny.
Szlovák ny. 
Szlovák ny. 
 
Csütörtök   
Matematika
 Német ny. 
Szlovák ny.
 
Magyar ny.
     
Környezetismeret
 
Képzőm. nev
Péntek   
Magyar ny. 
Matematika
 
Szlovák ny.
 
 
   Vallási nev.
Etikai.nev        
   
 

                             
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web