obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 Osztályfőnök:  Mgr.Tyukos Enikő                          

1.Brodansky Sofia
2.Cződör Viktória Elisabeth
3.Ďuriaš
Frederika
4.Juhász
Kevin
5.Krommer Ádám
6.Kuki Evelin
7.Magyarics Viktor
8.Mrakova Dominika
9.Tengeri Liliana
10.Tési Péter
   
                                                                                                                     Órarend II.osztály  2018/2019

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
Hétfő   
Magyar ny.  
  Matematika
 
  Magyar ny.  Környezetismeret
 
  Szlovák ny. 
 
 
Kedd  
Magyar ny.  Szlovák ny.
Testnevelés 
Testnevelés
 
Zenei nev.   
 
Szerda   
Magyar ny.
Magyar ny.
  
Matematika
Szlovák ny. 
Szlovák ny. 
 
Csütörtök   
Magyar ny.
 Matematika
 Német ny.
 
 Szlovák ny.
     
Környezetismeret
 
Képzőm. nev
Péntek   
Magyar ny. 
 Matematika 
  Szlovák ny.
 
 
   Vallási nev.
Etikai.nev        
   
 

                             
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web