obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a - Verejné obstarávanie
   a + Výzva na predkladanie cenových ponúk
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
  Osztályfőnök:  Mgr.Tyukos Enikő                          

1.Brodansky Sofia
2.Cződör Viktória Elisabeth
3.Ďuriaš
Frederika
4.Juhász
Kevin
5.Krommer Ádám
6.Kuki Evelin
7.Magyarics Viktor
8.Mrakova Dominika
9.Tengeri Liliana
10.Tési Péter
  4.évf.
2.Tarnai Krisztína

 
 Órarend III.osztály  2019/2020

 
   
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
Hétfő   
Testnevelés
 
Testnevelés   
Magyar ny
 
Természetismeret
Szlovák ny.
 
Munkára nev.
Kedd   
Angol ny.
  
Matematika  
  Magyar ny.
Zene
 
Szlovák ny.  
 
Képz.nev.
Szerda   
 Magyar ny.
Matematika
  
  Szlovák ny.
     
 Magyar ny.    
Informatikai nev.
 
 
Csütörtök   
Német ny.
 
 Matematika
Angol ny.
      
Magyar ny. 
 Szlovák ny.
 Honismeret
Péntek   
  Magyar ny. 
 Matematika
 
  Szlovák ny.
 
  Etikai.nev.
    
Vallási.nev  
 
Órarend IV.évfolyam 2019/2020

   
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
Hétfő   
Testnevelés
 
Testnevelés   
Magyar ny
 
Természetismeret
Szlovák ny.
 
Munkára nev.
Kedd   
Angol ny.
  
Matematika  
  Magyar ny.
Zene
 
Szlovák ny.  
 
Képz.nev.
Szerda   
 Magyar ny.
Matematika
  
Szlovák ny.
     
 Magyar ny.    
Informatikai nev.
 
 
Csütörtök   
Német ny.
 
 Matematika
Angol ny.
      
Természetismeret
 Szlovák ny.
 Honismeret
Péntek   
  Magyar ny. 
 Matematika
 
Szlovák ny.
 
  Etikai.nev.
    
Vallási.nev  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web