obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Osztályfőnök: Mgr. Németh Anikó

1.Bilický Bianka
2.Fülöp László
3.Hanik Dominik
4.Hrotko Krisztián
5.Chudy Damian
6.Kuki Viktória
7.Michalek Adrián
8.Sárközi Mário
9.Tóth Bettina
10. Zsido Levente


 
  3.évf.
2.Tarnai Krisztína
 
 
Órarend IV.osztály 2018/2019

 
   
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
Hétfő   
Angol ny.
 
 Matematika  
Szlovák ny.
 
Magyar ny.
   
 Honismeret
 Zenei nev. 
Kedd   
Német ny. 
 Matematika  
Testnevelés
 
  Testnevelés
 
Szlovák ny.
  

 Természetismeret 
Szerda   
Magyar ny.
 
Matematika  
Szlovák ny.
   
Magyar ny.
 
Informatikai nev.
Csütörtök   
Angol ny.
   
Matematika 
  
Szlovák ny.
  
Magyar ny.
 
  .

 
 Természetismeret
  .

 
Péntek   
Magyar ny.
 
Szlovák ny. 
Vallási.nev 
Képz.nev 
Munkára nev.
 

 
 
 
Órarend III.osztály  2018/2019

 
   
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
Hétfő   
Angol ny.
 
  Matematika
 
Szlovák ny.
 
Magyar ny.    
Honismeret
 
Zenei.nev.
Kedd   
Szlovák ny.  
Matematika  
Testnevelés 
Testnevelés
 
Szlovák ny.  
 
Természetismeret
Szerda   
 Magyar ny.
Matematika
  
  Szlovák ny.
     
 Magyar ny.    
Informatikai nev.
 
 
Csütörtök   
Angol ny.
 
 Matematika
  Német ny.
      
Magyar ny. 
 Magyar ny.
 
Péntek   
  Magyar ny. 
Szlovák ny. 
  Vallási.nev
 
   Képz.nev.
    
Munkára nev.
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web