obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a - Verejné obstarávanie
   a + Výzva na predkladanie cenových ponúk
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Osztályfőnök: Mgr. Kiss Kinga

1.Bilický Bianka
2.Fülöp László
3.Hanik Dominik
4.Hrotko Krisztián
5.Chudy Damian
6.Michalek Adrián
7.Szabó Critofer
8.Tóth Bettina
9.Zsido Levente


     
 
Órarend V.osztály 2019/2020

 
    
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 
7. 
Hétfő   
Német ny.
 
 
Biológia
Magyar ny. 
   
Angol ny.
 
Matematika.  
Szlovák ny.
 
 
Kedd   
  Matematika 
  

Szlovák ny.
 
Magyar ny.  
Angol ny.
 
Geografia
 
 Képzőműv  nev.
 
 Zenei nev.
 
Szerda   
  Történelem
  
  
Matematika
  Német ny.
 
 Magyar ny.
 
Szlovák ny.  
 Technika


Csütörtök   
Testnevelés
 
Testnevelés  
 
Geografia

 
   Magyar ny.
 
Szlovák ny.
 
 Angol
 
 
Péntek   
Biológia
 
Matematika  
 
  Magyar ny.
Szlovák ny.
 Informatika
 
Etika/Vallási nev.  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web