obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
Osztályfőnök: Mgr.Tánczos Csilla

1.Fehér 
Ádám 
2.Herczog 
Bianka 
3.Hanik Dominik
4.Rigó 
Sebastián 
5.Šoltó  
Viktória 
6.Somogyi 
Beáta 
7.Tési 
Patrik 
8.Tutrakanov 
Vanesa 

 
 
Órarend VI.osztály  2019/2020

 
    
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 
7. 
Hétfő   
Matematika
 
Szlovák ny. 
Német ny
Fizika
 
Magyar ny.
Történelem
 

 
Kedd   
Matematika
  
Magyar ny.   
Angol ny.
Geografia
 
Képz.nev.
 
Szlovák ny.
 Informatika
Szerda   
 
Matematika
 
Szlovák ny.
Biológia
 
Polgári nev.
  
Magyar ny. 
 
Zenei nev.


.
Csütörtök   
Testnevelés
    
Testnevelés.
 
Szlovák ny.  
 
Matematika
 
Angol ny.
 
Magyar ny.
 
Péntek  
Angol ny.
 
Szlovák ny.
Fizika
Technika

 
Magyar ny.
 Etikai nev.
Vallási nev

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web