obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a - Verejné obstarávanie
   a + Výzva na predkladanie cenových ponúk
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 Osztályfőnök: Ing.Fekula Vajda Katalin

1.Almási 
Bianka 
2.Garaj 
Dávid 
3.Tavali
Sebastian
4.Lukovics 
Jessica 
5.Márton 
Ádám 
6.Márton  
Tamás 
7.Mucska 
Richard 
8.Szabó 
László 
9.Szabó 
Sebastian 
10.Tavali 
Krisztína 
11.Tarnai 
Éva 

 
 
 
Órarend VII.osztály 2019/2020

 
    
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 
7. 
8 
Hétfő   
Magyar ny
Matematika
 
Zenei nev.
 
 
Biológia
Angol ny.
 
Történelem 


 
Kedd   
Geografia  
Matematika 
Kémia
 
Szlovák ny. 
Polgári nev    
 Magyar ny.
 
  Tecchnika

 
 
 
Szerda   
  Angol ny.
Magyar ny.
 
 
Matematika
Német ny.
Etikai nev.
 
  Szlovák ny.
 Informatika
 
Csütörtök   
Testnevelés   
 
Testnevelés
 
Kémia
Szlovák ny.

 
 Fizika
 
 Magyar ny.

 
Péntek   
Matematika   
Magyar ny.
Angol ny.
 
 
 
Biológia
Képzőműv. 
nev.
Szlovák ny.
 
 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web