obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
  Osztályfőnök : Mgr.Srejner Melinda
 
1.Garaj Patrik
2.Katona
Ádám
3.Kuki 
 János
4.Mayer
 Dóra
5.Oláh Ádám
6.Román  Michael
7.Tavali  Sebastian
8.Varga
 Lara
   

 
 
 
Órarend VII.osztály 2018/2019

 
    
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 
7. 
8 
Hétfő   
Biológia
Magyar ny. 
Matematika
 
 
Angol ny.
Zenei nev
 
Technika


 
Kedd   
   Biológia 
Magyar ny. 
Matematika 
 
Szlovák ny. 
Geografia
   

 Polgári nev. 
  Kémia

 
 
 
Szerda   
  Angol ny.
Német ny.
 
 
Fizika
Szlovák ny.
Magyar ny.
 
  Informatika
 
 
Csütörtök   
Matematika
 
 
Magyar ny. 
Szlovák ny. 
Kémia

 
 Testnevelés
 
 Testnevelés 

 
Péntek   
Matematika   
Történelem 
Angol ny.
 
 
 
 Magyar ny. 
 Szlovák ny.
Képzőműv. 
nev.
  Vallási nev
Etikai n.
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web