obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
 
Osztályfőnök : Mgr. Balogh Katalin

 
 
1. Grunza Emil
2. Grunza
Alexandra 
3.Lukovics Dávid
4. Šoltó Linda
5.Szabó
Krisztína
6.Tarnai  László
7.Tarnai Tamás
 
 


  
  Órarend IX.osztály 2019/2020
 

 

    
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 
7. 
Hétfő   
Matematika
 Német ny.
 
Angol ny.
Szlovák ny.
Magyar ny.
  
 
 Történelem
Kedd   
Testnevelés 
 
Testnevelés
 
Magyar ny. 
 
Matematika
  
Szlovák ny.
 
  Történelem

Szerda   
Matematika
 
Biológia
 
Szlovák ny.

 
Magyar ny.
 
 
 Kémia

 
 Fizika
Technika
   
Csütőrtök Matematika
Szlovák ny.
 
 
Fizika
 
Angol ny. 
Magyar ny.
 
Polgári nev.
 
 
Péntek   
Szlovák ny.

 
Geográfia
 
  Magyar ny.
 Matematika
 
Képzőm.nev.
 
Angol ny.
 Etikai.nev
 Vall.nev.
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web