obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
 
Osztályfőnök : Mgr.Hlavatý Csila
 
1.Bilický Tamás
2.Horváth
Zoltán
3.Hrotko
 Dominika
4.Kuki
 Radoslav
5.Mosor  Katalin
6.Lax  Armin
7.Rigo  Jennifer
8.archa
 Lea
 

 
Órarend I.osztály  2018/2019

 
   
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Hétfő   
Magyar ny. 
Matematika
 
Magyar ny.
Szlovák ny.
 

Kedd   
Magyar ny. 
 Magyar ny.  
 Testnevelés
 
Testnevelés
  
Szlovák ny.
 
Szerda   
Magyar ny.
Matematika
 
 Magyar ny. 
Szlovák ny.
 
Környezetismeret
 
 
 
 
Csütörtök  
Magyar ny. 
Matematika
Magyar ny. 
 
Szlovák ny. 
 
Képzőm. nev.
Péntek   
Magyar ny.
 
 Matematika 
Szlovák ny. 
Vallási nev.
Etikai nev.      
 

 


   

 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web