obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a - Verejné obstarávanie
   a + Výzva na predkladanie cenových ponúk
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 
Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018. Školské vyučovanie sa v prvom polroku školského roka končí 31. januára 2019(štvrtok) a druhý polrok školského roka sa začína
4.februára 2019 (pondelok) a končí 28. júna 2019 (piatok).
 
Organizácia školského roka 2018 / 2019 
      Prázdniny 
  
Posledný deň
  vyučovania pred začiatkom prázdnin
 
 Termín prázdnin 
  
 Začiatok vyučovania
po prázdninách
 
jesenné  
  
30.október 2018 
(utorok) 
31. október – 
2. november 2018 
5. november 2018 (pondelok) 
vianočné 
  
21. december 2018          (piatok) 
23. december 2018– 7. január 2019 
8. január 2019 
(pondelok) 
polročné 
  
31. január 2019 
(štvrtok) 
1. február 2019 
(piatok) 
4. február 2019 
(pondelok) 
jarné 
Košický kraj,
Prešovský kraj
 
15. február 2019 
(piatok) 
18. február – 
22. február 2019 
25. február 2019 
(pondelok) 
  
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 
22. február 2019 
(piatok) 
25. február – 
1. marec 2019 
4. marec 2019 
(pondelok) 
  
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
 
1. marec 2019 
(piatok) 
  
4. marec – 
8. marec 2019 
  
11. marec 2019 
(pondelok) 
vežkonočné 
  
17.apríl 2019 
(streda) 
18. marec – 
23. apríl 2019 
24. apríl 2019 
(streda) 
letné 
  
28. jún 2019 
(piatok) 
1. júl – 
31. august 2019 
2. september 2019 
(pondelok) 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web