obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 
Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019. Školské vyučovanie sa v prvom polroku školského roka končí 31. januára 2020(piatok) a druhý polrok školského roka sa začína 4.februára 2020 (utorok) a končí 30. júna 2020 (utorok).

Organizácia školského roka 2019 / 2020 
      Prázdniny 
  
Posledný deň
  vyučovania pred začiatkom prázdnin
 
 Termín prázdnin 
  
 Začiatok vyučovania
po prázdninách
 
jesenné  
  
29.október 2019 
(utorok) 
30. október – 
31. október 2019 
4. november 2019 (pondelok) 
vianočné 
  
20. december 2019          (piatok) 
23. december 2019– 7. január 2020 
8. január 2020 
(streda) 
polročné 
  
31. január 2020 
(piatok) 
3. február 2020 
(pondelok) 
4. február 2020 
(utorok) 
jarné 
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 
14. február 2020 
(piatok) 
17. február – 
21. február 2020 
24. február 2020 
(pondelok) 
  
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
 
21. február 2020 
(piatok) 
24. február – 
28. február 2020 
2. marec 2020 
(pondelok) 
  
  
Košický kraj,
Prešovský kraj
 
28. február 2020 
(piatok) 
  
2. marec – 
6. marec 2020 
  
9. marec 2020 
(pondelok) 
vežkonočné 
  
8.apríl 2020 
(streda) 
9. apríl – 
14. apríl 2020 
15. apríl 2020 
(streda) 
letné 
  
30. jún 2020 
(utorok) 
1. júl – 
31. august 2020 
2. september 2020 
(streda) 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web