obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 
Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016. Školské vyučovanie sa v prvom polroku školského roka končí 2. februára 2017 a druhý polrok školského roka sa začína 6. februára 2017 a končí 30. júna 2017. 
Organizácia školského roka 2016 / 2017 
      Prázdniny 
  
Posledný deň
  vyučovania pred začiatkom prázdnin
 
 Termín prázdnin 
  
 Začiatok vyučovania
po prázdninách
 
jesenné  
  
27. október 2016 (štvrtok) 
28. október –
31. október 2016
 
2. november 2016 (streda) 
vianočné 
  
22. december 2016 (štvrtok) 
23. december 2016   – 5. január 2017 
9. január 2017
(pondelok)
 
polročné 
  
2. február. 2017
(štvrtok)  
 
3. február 2017
(piatok)
 
6. február 2017 (pondelok) 
jarné 
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
 
17.  február 2017 (piatok) 
  
20. február –
24. február 2017
 
27. február 2017 (pondelok) 
  
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
 
24. február 2017 (piatok) 
27.  február –
3.marec  2017
 
  
6. marec  2017 (pondelok) 
  
  
Košický kraj,
Prešovský kraj
 
3. marec 2017(piatok) 
6. marec 2017 –
10. marec 2017
 
  
13. marec 2017 (pondelok) 
  
vežkonočné 
  
12. apríl 2017 
(streda) 
13. apríl–
18. apríl  2017
 
19. apríl 2017 (streda) 
letné 
  
30. jún 2017(piatok) 
3.júl 2017 –
31. august  2017
 
4. september 2017 (pondelok) 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web