obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a - Archív fotogalérie
   s 2017
   s 2016
   s 2015
   s 2014
   s 2012
   s 2013
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Krúžková činnos v školskom roku 2018/2019  
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
Hip Hop 
Matematický krúžok –9. r. 
  
Mgr.Kinga Farkas
Mgr.Fekulová Vajdová
 13,30-14,15
 13,30-14,15
ZŠ Fučíkova  
ZŠ Fučíkova  
Utorok
Slovenský jazyk  9.r. 
Maďarský jazyk  9.r.
Aj my chránime prírodu 
Mgr. Baloghová
 
Mgr. Herczog
 
Mgr. Molnár
13,30-14,15
 
14,15-15,00
 
13,30-14,15
ZŠ Fučíkova  
 
ZŠ Fučíkova  
 
ZŠ Fučíkova  
Streda 
Folklórny tanec  
1.- 4.r   
Mgr. Enikő Tyukosová   
Mgr. Csilla Hlavatá 
12,15 – 13,10   
ZŠ Abrahámska  
Štvrtok 
Štandardné tance 
9. r.     
Zobcová flauta   
Matematický krúžok 
Matematika  
pre rýchlych počtárov 
Folklórny tanec 
5.-9.  
Mgr.Mária Halásová  
 
Mgr.Melinda Srejnerová
Mgr.Némethová
 
Mgr.Csilla Tánczosová
 
 
Peter Botló
13,30 - 14,30

13,30 - 14,15
12,15-13,10 
 
13,30-14,15
 
 
16,30-17,30
ZŠ Fučíkova
  
ZŠ Fučíkova
ZŠ Abrahámska
 
  
ZŠ Fučíkova 
 
 
Kultúrny dom
Piatok 
Zumba 1.-4.
Citarový krúžok
Zoltán Farkas
Marian Šoltó
12,15-13,00
17,00-18,30
ZŠ Abrahámska
Kultúrny dom
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web