obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a + Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Krúžková činnos v školskom roku 2016/2017  
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
Krúžok mladých čitatežov
5.- 9. r.
Mgr. Katarína Baloghová
Mgr. Melinda Srejnerová

13,30 - 14,30
 
ZŠ Fučíkova  
5.-9..trieda  
Utorok
Zobcová flauta 5.-9.r.  
  
  
Štandardné tance 
9. r.      
Mgr.Melinda Srejnerová
 
 
Mgr.Mária Halásová  
13,30 - 14,15
 
 
13,30 - 14,15
ZŠ Fučíkova
6.trieda 
 
 
ZŠ Fučíkova  
chodba  
Streda 
Nemčina hrou -  
3.- 4. r. 
  
Krúžok šikovných rúk 
5.- 7. r.                
Mgr. Mária Halásová
 
 
Mgr. Katarína Fekulová
Mgr. Csilla Tánczosová
12,25 - 13,00 
  
 
13,30 – 14,15
ZŠ Abrahámska
3.trieda
 
ZŠ Fučíkova
7. trieda
Štvrtok 
Folklórny tanec –  
1. - 4. r   
       
Mgr. Enikő Tyukosová   
Mgr. Csilla Hlavatá 
12,15 – 13,10   
   
11,30- 12,15 
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
ZŠ Abrahámska  
2.trieda  
Piatok 
Bábkarský krúžok -   
1. - 8.r.      
Zumba –   
5.- 9.r.                             
Mgr.Silvia Brédová  
   
Mgr.Silvia Michaleková  
14,00 – 15,00  
   
13,30 – 14,30  
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
ZŠ Fučíkova  
chodba  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web