obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
  Krúžková činnos v školskom roku 2019/2020 
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
Hip Hop 
Mgr.Kinga Kiss
 13,30-14,15
 
ZŠ Richterová
Utorok
Citarový krúžok
Zobcová flauta   
Marian Šoltó
Mgr.Melinda Srejnerová
17,00-18,30
13,30 - 14,15
Kultúrny dom
ZŠ Richterová
Streda 
Folklórny tanec  
1.- 4.r   
Mgr. Enikő Tyukosová   
Mgr. Csilla Hlavatá 
12,15 – 13,10   
 Richterová 
Štvrtok 
Matematika  
pre rýchlych počtárov 
Folklórny tanec 
5.-9.  
Mgr.Csilla Tánczosová
 
 
Peter Botló
13,30 - 14,30

 
16,30-17,30
ZŠ Richterová

 
  
Kultúrny dom
Piatok 
Zumba 1.-4.
Zoltán Farkas
12,15-13,00
ZŠ Richterová
 

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web