obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Krúžková činnos v školskom roku 2017/2018  
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
 Hip Hop 
Mgr.Kinga Farkasová
 13,30-14,15
ZŠ Fučíkova  
chodba  
Utorok
Nemčina hrou -  
4. r. 
Mgr. Mária Halásová
 
12,25 - 13,00 
ZŠ Abrahámska
4.trieda
Streda 
Folklórny tanec –  
1. - 4. r   
       
Mgr. Enikő Tyukosová   
Mgr. Csilla Hlavatá 
12,15 – 13,10   
ZŠ Abrahámska  
Štvrtok 
Štandardné tance 
9. r.     
Zobcová flauta   
Mgr.Mária Halásová  
 
Mgr.Melinda Srejnerová
13,30 - 14,30

13,30 - 14,15
ZŠ Fučíkova
chodba
ZŠ Fučíkova
6.trieda 
 
Piatok 
  
     
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web