obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a - História školy
     s Képanyag
     a - 60.výročie
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
  
A diószegi magyar iskola megalakulásának rövid története 
  
     Az iskola keletkezését illetően, sajnos, nincsenek pontos adatok. A legrégibb iskolaépület eredetileg a templom mögött volt látható, közel a cukorgyárhoz. Hogy mikor épült, sajnos még a levéltári forrásokból sem lehet kideríteni. 
    1848 előtt egy tantermes volt az iskola, és ide jártak a környékbeli gyerekek is. Később a hitközség bérelt épületeket az iskola részére, majd 1909-ben átadták az iskola új épületét. A II. világháború utáni rendszer bénaságra és némaságra ítélte az itt élő magyarok százezreit. Öt keserves év után azonban a politikai helyzet lehetővé tette a magyar tannyelvű iskolák létrehozását, így 1950. szeptember 1-jén 86 tanulóval Diószegen is megnyílt a magyar iskola. 
    A kezdeti nehézségek ellenére a tanítók odaadó munkát végeztek, s ennek meg is lett az eredménye. Később (1953) az iskolatörvény határozata alapján a nemzeti középiskola osztályai egyesültek, és az iskola a „Nyolcéves középiskola“ nevet vette fel. Több járásban központi iskolákat hoztak létre, melyekben  a szomszédos községek diákjai bejáróként tanultak. Ilyen lett a  mi iskolánk is, amelyben Kismácséd, Nagymácséd és Kosút diákjai tanultak VI.-tól a VIII. osztályig. A diákok létszáma ennek következtében 360-ra emelkedett. Önálló épület hiányában a tantermek a község 4 különböző pontján kaptak helyet: német iskola, kultúrház, Wollner épület és a régi posta. Az osztályok szétszórtsága nagy mértékben megnehezítette a pedagógusok  munkáját. Rendkívüli erőfeszítést és önfeláldozást követelt a tanítóktól. 
   Az 1959-es év fordulópontot jelentett az iskola életében, mert felépült és átadásra került az új kétemeletes, 17 tantermes iskola épülete, melyben a szlovák iskolával kapott közös otthont a magyar iskola is. Ezzel véget ért a „vándorlás“ időszaka.  
Az 1.-5. évfolyam osztályai továbbra is  az Ábrahám úti épületben maradtak. 
    2004-es esztendő újabb változásokat hozott iskolánk életébe.  
Az intézmény fenntartója, a városi hivatal a Fučík utcai épületbe költöztette át az 5.-9. évfolyamokat, melyben a Magán Szakközépiskolával közösen nyertünk elhelyezést. 
Csaknem 70 év elteltével 2019. szeptember 1-jével beteljesedett azon álmunk, hogy egy fedél alá kerüljön az alapiskola 9 osztálya. A Richter utcai Főiskola egyik szárnyában kaptunk elhelyezesést a 21.századhoz méltó körülmények között. 
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web