obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a + Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Personálne obsadenie školy 
Školský rok 2016/2017 
  
Vedenie školy 
                                                             Aprobácia 
Riaditeľka:    Mgr. Mária Halásová        Rj/Nj               
 
Zástupkyňa:     Mgr. Katarína Baloghová        Mj/Kult.                                                                                                                                                                                                                                
 
Učiteľský zbor                     Triednictvo            Aprobácia 
1.    stupeň 
Mgr. Csilla Hlavatá                       1. ročník 
Mgr. Silvia Brédová                      2. ročník 
Mgr. Csilla Hlavatá                       3. ročník 
Mgr. Enikő Tyukosová                 4. ročník 
2. stupeň 
Mgr. Melinda Srejnerová             5. ročník      Mj/H                              Mgr. Lujza Krommerová              6. ročník      Sj/Mj                                                                                          
Mgr. Adriana Molnár                    7. ročník      Ch/Bio
Mgr. Csilla Tánczosová                8. Ročník    M/Ch 
Ing. Katarína Fekulová-Vajdová  9. ročník      M 
Mgr. Veronika Horváthová                               Kat. 
Mgr. Gabriela Herczog                                     Mj/Nj 
Mgr. Andrea Somogyi                                      Ped/Aj 
  
Vychovávateľky ŠKD 
Marta Tóthová 
Edita Bilčíková 
  
Výchovný poradca 
Mgr. Csilla Tánczosová 
  
Vedúci metodického združenia a predmetových komisií 
Mgr Enikő Tyukosová                                    1.-4. r. 
Mgr. Mária Halásová                                      jazyky 
Mgr. Csilla Tánczosová                                  spoločenské vedy 
Mgr. Adriana Molnár                                       prírodné vedy 
Učiteľky MŠ 
Karolína Flaškárová, zást. riad. 
Tünde Pappová 
Ekonómka a mzdová účtovníčka 
Mária Čanakyová 
Administratívna pracovníčka 
Marta Tóthová 
Školník 
Ján Fekete 
Upratovačky 
Erika Csanakyová 
Zita Takácsová 
 
Predsedkyňa Rady školy 
Kinga Szolga 
Predsedkyňa Združenia rodičov 
Andrea Kováč 
Predsedkyňa Základnej organizácie odborových zväzov 
Karolína Flaškárová 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web